מני, בודק מוסמך 052-3313598 
                                            

 ליפטי מהנדסים, ת.ד 1057 ראשון לציון 75110, טלפון: 052-3313598, פקס: 153-52-3313598, menny.b.s@gmail.com


 

בדיקות בטיחות

בדיקות בטיחות
 
בדיקות הבטיחות למקני ההרמה הינם מכוח פקודת הבטיחות בעבודה ותקנותיה

בדיקות הבטיחות וחתימה על תסקיר הבטיחות יבוצעו ע"י הבודק המוסמך, באתרים ובמפעלים מקובל להשתמש בשמות הבאים:
בודק מוסמך, בודק ממשלתי, מהנדס בודק, מהנדס מתתני הרמה, בודק אביזרי הרמה ועוד

על פי התקנות מכונות ההרמה והאביזרי ההרמה הנדרשים בבדיקה, להלן מספר דוגמאות:

בדיקת שרשראות, בדיקת כבלים, בדיקת מנופים, בדיקת רמפות, בדיקת דפנות הידראוליות, בדיקת מלגזות, בדנקת מנופים, בדיקת עגורנים, בדיקת כננות, בדיקת במות הרמה, בדיקת לפטים (מגבהים), בדיקת סל להרמת אדם במלגזה, בדיקת גלגלות הרמה, פלשינצוג, מחגרים ועוד