מני, בודק מוסמך 052-3313598 
                                            

 ליפטי מהנדסים, ת.ד 1057 ראשון לציון 75110, טלפון: 052-3313598, פקס: 153-52-3313598, menny.b.s@gmail.com


 

ברוכים הבאים!
ליפטי מהנדסים

> הנדסה, בטיחות ובודקים מוסמכים

שרותי מהנדס בודק מוסמך למתקני ואביזרי הרמה, באישור משרד התמ"ת

שרותי מהנדס בטיחות פעולות הרמה, ליווי פרויקטים, ניהול בטיחות, תכנון והדרכות


מי מוסמך לבצע בדיקות?

מבצע הבדיקות יהיה בודק מוסמך בעל ההסמכה המתאימה לאותו עניין.
הבודק המוסמך מגיע מכוח החוק וכשליח ממוחה של מנהל הבטיחות במשרד התמ"ת.
בתום הבדיקה ימסור הבודק לבעל הכלי את תסקיר בדיקת הבטיחות, העתק נוסף נשלח למנהל הבטיחות בואתו אזור.
על פי חוק,חל איסור לבצע עבודות עם מתקנים ואביזרי הרמה ללא אישור בטיחות בתוקף.
מומלץ להמנע מהסתבחות עם רשויות החוק ולבצע את הבדיקות בזמן וכחוק

מתקני הרמה המותקנים על גבי מרכבי רכב כגון, משאיות עם מנוף, משאיות עם דופן אחורית, מלגזות וכדומה מחייבים לשאת אישור מהנדס בודק בתוקף.
סוגי בדיקות: בדיקת מנופים, עגורנים, בדיקת מלגזות, ליפטים, בדיקת מתקני הרמה, מכונות הרמה, כננות,בדיקת רמפות, דפנות, דלתות הידראוליות אחוריות למשאיות, בדיקת במות הרמה, דוכני הרמה, סל למלגזה, אביזרי הרמה, שרשראות הרמה, כבלי הרמה, רצועות  הרמה, שקלים, אונקלים ועוד...
במפעלים, באתרי העבודה ובמתקנים  השונים טרם תחילת העבודה יבדקו  קיום תסקירי הבדיקה.

              


שם מלא:

דוא”ל:

טלפון:

סיבת הפניה:

צור קשר