מני, בודק מוסמך 052-3313598 
                                            

 ליפטי מהנדסים, ת.ד 1057 ראשון לציון 75110, טלפון: 052-3313598, פקס: 153-52-3313598, menny.b.s@gmail.com


 

מאמרים

שרשראות הרמה

הבטיחות - החוליה החזקה של שרשראות הרמה
מאמר זה פורסם לראשונה בביטאון של המוסד לבטיחות וגיהות

מאת מני בן שמעון, מהנדס
טלפון: 052-3313598

הכותב הוא בודק מוסמך למכונות ואביזרי הרמה

השימוש בשרשראות הרמה נרחב ופופולארי ביותר, הודות לאפשרויות הרבות שאביזר זה יכול להציע. המאמר עוסק במבנה, בשימושים, בדרגות הטיב ופסילת שרשראות הרמה במענבים ומסתמך בעיקר על התקן האירופאי.


כל פעולת הרמה המבוצעת בעזרת מכונת הרמה מצריכה שימוש באביזר הרמה. פקודת הבטיחות בעבודה מגדירה מהי מכונת הרמה ומהו אביזר הרמה. על פי ההגדרה - "מכונת הרמה" היא התקן הרמה וכל מכונה אחרת "היכולה באמצעות אביזר הרמה להרים עומס, להורידו או להחזיקו תלוי". כגון, מנופים לסוגיהם, מלגזות, מגבהים, במות ממוכנות, גלגלות הרמה וכיו"ב.

"אביזר הרמה" - הוא כל התקן המחבר בין מכונת ההרמה למיטען המורם ואינו מחובר באופן קבוע למיטען.

משפחת אביזרי ההרמה היא משפחה גדולה וחשובה הכוללת: שרשראות, כבלי פלדה, רצועות הרמה, ווים, סגרים (שקלים), חוליות חיבור לסוגיהן וכדומה. אל אלה מצטרפים אביזרים מיוחדים כגון: סלי הרמה, קורות הרמה, דודי בטון, מיכלי איסוף שונים, אביזרים המופעלים בכוח ואקום, מגנט ועוד.

המבחר הגדול של אביזרי ההרמה מאפשר למשתמש להתאים את מכונת ההרמה למיטען המורם, כך שניתן להרים סוגים שונים של מיטענים בצורות שונות, לדוגמה: להרמת חול בתפזורת נשתמש בכלי קיבול, להרמת ברזל בניין נשתמש בשרשראות וכך הלאה.

השימוש הנרחב באביזרי הרמה מצריך תשומת לב מיוחדת. לא בכדי דורש המחוקק לבצע באביזרי ההרמה בדיקות בתכיפות רבה יותר, אחת ל- 6 חודשים, לעומת רוב מכונות ההרמה עבורם נדרשת בדיקה אחת ל- 14 חודשים.

מניעת כשל באביזרי הרמה
מבלי לפגוע בחשיבות הגבוהה של מניעת כשל במכונות ההרמה, כשל באביזרי הרמה עלול לגרום לפגיעות גופניות ופגיעות ברכוש בהיקפים גדולים. בנוסף, כשל באביזרי הרמה עלול לגרום לתגובת שרשרת אשר תוביל לכשל במכונת ההרמה.
כשלים רבים באביזרי ההרמה בהם נתקלתי היו כתוצאה משימוש לא נכון ומחוסר ידיעה - הן של המשתמשים והן של האחראים על הנושא במפעל.

השימוש בשרשראות הרמה הוא נרחב ופופולארי ביותר, וזאת הודות לוורסטיליות בעבודה שהאביזר יכול להציע: בעזרת שרשראות ניתן לבנות מענבים (Slings) בצורות שונות - מענב חד-ענפי, מענב דו–ענפי, מענב תלת-ענפי ומענב ארבעה-ענפי. כמו כן ניתן לקצר את השרשראות בעזרת ווי קיצור ולבצע קשירות למיטענים שונים בשיטות שונות כגון חניקה וערסל.

איזה תקנים מקובלים והאם קיים תקן ישראלי?
במדינת ישראל אין תקן רשמי לשרשראות הרמה. מקובל ומותר להשתמש בשרשראות לפי התקן האירופאי EN 818 וכן לפי התקן האמריקאי למענבים ASTM391/973/952 ומיפרט RRC-271, שבימים אלה נבחנים לאימוץ ע"י ועדת המומחים לאביזרי הרמה של מכון התקנים.

המאמר מסתמך בעיקר על התקן האירופאי. בכל מקרה יש לעיין בהוראות היצרן.

ממה בנוי מענב שרשראות הרמה?
בראש המענב נמצאת הטבעת שממנה יוצאות חוליות החיבור או טבעות משנה, אליהן מחברים את שלוחות המענב. בקצה המענב נמצא את אביזרי הקצה, בד"כ ווים לסוגיהם השונים.

מהו "טיב" שרשרת הרמה?
ניתן להבחין במספר רמות טיב (Grade) לשרשראות הרמה: טיב 4, טיב 8 וטיב 10.
טיב השרשרת מבטא את דרגת השרשרת - ככל ש"טיב" השרשרת גבוה יותר, השרשרת איכותית ויקרה יותר.

כיצד נקבע טיב השרשרת?
מה שקובע את טיב השרשרת (Grade) הן התכונות המכניות של החומר ממנו בנויה השרשרת.
לדוגמה: להרמת מיטען במשקל 5 טון,חוליית שרשרת מטיב 4 תהיה בקוטר 18 מ"מ  לעומת שרשרת מטיב 8 שקוטר החולייה הנדרש הוא 13 מ"מ בלבד.

מכאן, שרשרת בטיב 4 תהיה "שמנה" יותר, כבדה יותר ופחות נוחה לשימוש.

חלק מהיצרנים מציעים שרשראות בטיב 10, אשר היתרון הבולט שלהן הוא משקלן הנמוך ביחס לשרשראות מטיב 8 וטיב 4. מחירן הגבוה יחסית (בכ- 20%) של השרשראות מטיב 10 ומשקלן הגבוה של שרשראות מטיב 4 מסביר את כדאיות השימוש והפופולאריות בשימוש בשרשראות מטיב 8.

ברכישת מענבי שרשרת חדשים, כדאי להתייעץ עם היבואנים, אשר יכולים להקטין את פערי המחיר בין סוגי הטיב, בעיקר ברכישת מענבים שלמים.


מתי נשתמש בשרשראות מטיב 4?
ברוב השימושים שרשראות מטיב 8 או 10 עדיפות וקלות יותר משרשראות מטיב 4. אך ישנם שימושים שבהם נעדיף להשתמש בשרשרת מטיב 4.

עבודה בטמפרטורות גבוהות: לפי הנחיות היצרנים, כאשר עובדים במקומות חמים, בטמפרטורה הגבוהה מ- Cº200 מעלות צלזיוס, נדרש להפחית מעומס העבודה כדי להיות בטווח העומסים הבטוח. הסיבה לכך היא שינוי לרעה בתכונות המכניות הקשורות לחוזק השרשרת, הגורמות להיחלשותה.

לאחר שהפחתנו מעומס העבודה - במטרה לשמור על טווח הבטיחות הרצוי - הטמפרטורה המרבית שבה ניתן לעבוד עם שרשרת מטיב 4 היא Cº 475. זאת לעומת Cº 400 בלבד בשרשרת מטיב 8. בשרשרת מטיב 10 הטמפרטורות המרביות נמוכות אף יותר.
לכן, בסביבה חמה עדיף להשתמש בשרשרת מטיב 4, שהיא עמידה יותר.

סביבה חומצית:
סיבה נוספת להעדפת השימוש בשרשראות מטיב 4 היא עבודה בסביבה חומצית, שם מגלה השרשרת מטיב זה עמידות גבוהה יותר.
לכן, בבחירת שרשרת – מומלץ להתייעץ עם היצרנים, לבדוק ולהתאים את סוג השרשרת לסוג השימוש עבורו היא מיועדת.


כיצד יודעים מהו טיב השרשרת?
תקן  EN 818דורש שעל גבי חוליות השרשרת תופיע הספרה "8" כדי לציין שהיא עומדת בהגדרת טיב 8 והספרה "4" לטיב 4. הסימון יופיע בכל עשרים חוליות או בכל 1 מטר של השרשרת.

ממה בנויה שרשרת הרמה?
שרשרת הרמה בנויה מרצף חוליות המחוברות אחת לשניה. כל חוליה עשויה מ"חוט" מכופף העשוי פלדה. חיבור 2 קצות החוליה מבוצע באמצעות ריתוך חשמלי המבוצע במרכז החוליה. בנוסף, חוליות השרשרת עוברות טיפול תרמי בחום גבוה לצורך השבחת חוזקן לדרגת הטיב הרצויה.

מה הם מקדמי הביטחון בשרשראות הרמה?
מקדם הבטיחות בשרשרת הרמה הוא 4. מקדם הבטיחות זה נועד ליצרנים או לבודק ולא למשתמש. על פי החוק, חל איסור מוחלט להרים מיטענים מעל לעומס המותר.

איזה בדיקות מבצע יצרן השרשרת?
כחלק מתהליך הייצור השרשראות עוברות סדרה של בדיקות מחמירות. תקן EN 818 לשרשראות הרמה מנחה את היצרנים באיזה פרמטרים עליהם להשתמש ואיזה סוגי בדיקות עליהם לערוך. אחת הבדיקות החשובות היא ניסוי בעומס מבחן. בבדיקה זו מותחים את כל חוליות השרשרת מטיב 4 פי 2 מעומס העבודה הבטוח, ופי 2.5 בשרשראות מטיב 8 . לאחר שחרור המתיחה השרשרת חייבת לחזור למצבה ההתחלתי ללא כל עיוות. בנוסף, לצורך אבטחת איכות ובטיחות השרשראות מבצע היצרן בדיקות הרס מדגמיות - לבדיקת התאמה לטיב החומרים, לעומס העבודה ולתהליך היצור.

מדידת גודל השרשרת
גודל השרשרת הוא קוטר ה"חוט" שממנו בנויה חוליית השרשרת. לדוגמה: בשרשרת 10 מ"מ (3/8") קוטר החוט הוא 10 מ"מ.


כיצד מזהים שרשרת הרמה?
שרשראות הרמה העומדות בתקן EN 818 תהיינה בנויות מחוליות קצרות (Short Link), מידת פנים אורך החוליה תהיה שווה לשלוש פעמים קוטר החוט.

כמה מותר להרים?
הסמכות במדינת ישראל, לקביעת עומס עבודה בטוח של אביזרי ההרמה, היא של הבודק המוסמך לאותו עניין. הבודק המוסמך יבדוק את טיב השרשרת ואיכות היצרן ויקבע את עומס העבודה הבטוח בהתאם לתקנות.

במענב, עומס העבודה הבטוח תלוי בזווית העבודה. ככל שהמענב מפוסק יותר ניתן להרים בו משקל קטן יותר. בכל מקרה חל איסור לעבוד בזווית פיסוק הגדולה מ- º120. עבודה בזווית זו מקטינה את כושר ההרמה הבטוח של השרשת פי 2 וגם מערערת את יציבות המיטען בהרמה.

כאשר מדובר במענב, בתעודת הבודק יצוין עומס העבודה הבטוח בזוויות השונות.

סימון שרשראות הרמה
אביזר הרמה חייב להיות נושא תווית עם מספר האביזר ועומס העבודה הבטוח. במענב רב ענפי יופיע על התווית עומס עבודה בטוח בזוויות השונות.

בדיקת שרשראות הרמה
כאשר מתגלים פגמים בשרשרת יש להוציאה מיד משימוש.

מה בודקים?
בבדיקת השרשרת נדרש לסרוק ביסודיות, באופן ויזואלי, חוליה אחר חוליה, וכן את המבנה הכללי של השרשרת ואביזרי הקצה - לגילוי עיוותים, שברים, סדקים, קורוזיה חמורה, חשיפה לחום גבוה מהמותר, התארכות השרשרת (ב 5%-3%) ושחיקה (של 10%) בקוטר השרשרת.

מי בודק?
חל איסור להכניס לשימוש אביזר הרמה ללא תסקיר בדיקה.
בדיקה ראשונית והתאמת עומס עבודה בטוח יבוצעו ע"י בודק מוסמך חיצוני.
בדיקה ויזואלית יומית תבוצע ע"י המשתמש.

לפחות בכל חצי שנה תבוצע בדיקה תקופתית ע"י בודק מוסמך חיצוני או בודק מוסמך פנים מפעלי לאביזרי הרמה.
בכל מקרה - לאחר 42 חודשים יש לבצע בדיקה תקופתית ע"י בודק מוסמך חיצוני בלבד.


הדרכות
חובת המעסיקים לבצע הדרכות לעובדים בדבר הסיכונים, לפחות פעם בשנה. המדריך יהיה אדם מתאים בעל ידע, השכלה וניסיון באביזרי הרמה. מומלץ כי המשתמשים באביזרי הרמה יהיו בעלי הסמכה לענבות.

.
לתגובות ושאלות, בקרו אותי בבלוג