מני, בודק מוסמך 052-3313598 
                                            

 ליפטי מהנדסים, ת.ד 1057 ראשון לציון 75110, טלפון: 052-3313598, פקס: 153-52-3313598, menny.b.s@gmail.com


 

מאמרים

בודק מוסמך למכונות הרמה- העין השלישית

מכונות ההרמה מהוות כלי חשוב לבצוע משימות רבות ומגוונות. לצורך ביצוע פעולות הרמה קיימות סוגי מכונות הרמה המותאמות לסוג התעשייה, המיקום והדרישות.

לדוגמה- העגורנים, מלגזות, במות הרמה ממוכנות, מגבהים להרמת רכבים, מסועי הרמה, גלגלות הרמה ועוד


המחוקק קבע כי כל מכונת הרמה תיבדק ותאושר ע"י בודק מוסמך בבדיקה ראשונית וכן בבדיקה תקופתית, בתדירות הבאה:

מכונות הרמה רגילות תיבדקנה בתקופות של עד 14 חודשים

במות הרמה ניידות ממוכנות ועגורני צריח באתרי בנייה יבדקו כל 6 חודשים או כל 14 חודשים בשימושים רגילים.

המקור לתדירות לבדיקות כל 14 חודשים נתקבלה כתוצר מוגמר מתוקף אימוץ פקודת הבטיחות בעבודה המיושנת ע"י ממשלת ישראל באותם זמני קום המדינה, אופן תדירות ואי האחידות הקיימת יכולה בהחלט יכול ליצור בלבול מסוים בקרב המשתמשים, לדוגמה מכונת ההרמה שנבדקת 14 חודשים ואביזרי ההרמה נבדקים כל 6 חודשים.

חלק ממכונות ההרמה שמורכבים על גבי מרכבי רכב נדרשות בבדיקת מכוני הרישוי לצורך חידוש רשין הרכב כל 6 או 12 חודשים.
לאור כך פעמים רבות בדיקות מתפספסות ואי לכך לעיתים נוצר מצב שהבדיקות אינן מבוצעות במועד הנדרש,

ביקורות ופיקוח

1. פיקוח משרד התמ"ת

2. בקרת המפעלים על מכונות והאביזרי ההרמה שבשרשותם ע"י המשתמשים, מנהלי מחלקות / עבודה, ממוני הבטיחות בעבודה וקציני בטיחות בתעבורה

3. בקרת המפעלים  על קבלנים הנכנסים לבצע עבודות במפעל עם ציוד הרמה

4. מכוני הרישוי מונחים לבצע "טסט" רק לרכבים בעלי תסקיר בודק מוסמך בתוקף

על פי הפקודה חל איסור לעבוד במכונת הרמה ללא תסקיר הבדיקה

חובת תחזוקה
חשוב להבין כי תסקיר בודק מוסמך למתקן ההרמה מהווה רק חוליה אחת משרשרת התחזוקה והבטיחות במתקני ההרמה, התחזוקה והבדיקות העיקריות בשגרת מכונת ההרמה חלה על ה"תופש" (הבעלים, המנהל האחראי) בהתאם להגדרתו הפקודה, מכונת הרמה שלא מתוחזקת ומבוקרת כנדרש עלולה להפוך למפגע בטיחותי.

ה"תופש" יכול למנות עובד מטעמו לצורך האבטחה כי המכונות יקוימו כנדרש, מומלץ וכדאי לפתח מנגנון בדיקות פנימיות ולבצען באופן יומי ושוטף ולפי התדירות הנדרשת, כמו כך לכל מכונת הרמה כדאי לארגן תיק מסודר המכיל תיעוד לגבי הוראות היצרן, טיפולים, תיקונים ובדיקות.

בתחזוקת מכונת הרמה יש לפעול במישורים הבאים:

1. חוקים ותקנות

2. תקנים

3. הוראות יצרן

4. ניסיון וידע

5. כללי המקצוע המקובלים

חשוב לדעת כי במידה והמכונה עברה תיקון מהותי היכול להשפיע על בטיחות המכונה חובה ליידע את הבודק ולהזמינו לבדיקה לאחר התיקון.

הבודק המוסמך ראשיי הוא לבקש אישורים התומכים בבדיקה כגון בדיקות סדקים, ובדיקות אחרות לפי העניין.

להלן כמה כללים בנושא תחזוקת מכונות הרמה:

1. רכוש מכונה המתאימה לסוג העובדה ולעומסים הנדרשים, כך תעבוד באופן בטוח יותר ותהנה מבלאי נמוך

2. וודא כי המכונה שברצונך לרכוש עומדת בדרישות התקן המקובל בארץ

3. וודא תחזוקה נאותה, יומית, שבועית, חודשים ועוד.

4. במידה והמכונה אינה "מתנהגת" כנדרש, עצור את העבודה למציאת ותיקון הגורם לכך

5. בדוק את המכונה בזמן

6. וודא תקינות בלמים, ריתוכים, אבטחות, מבנה, אביזרים, מערכות הינע, גובלים, התראות, מערכות הפעלה בחרום (אם נדרש) והפעלה תקינה

7. עיין התסקיר הבודק, במידה וישנם ליקויים, דאג לתקנם

8. שינוי או תיקון מהותי במכונה ההרמה מחייב בבדיקה והוצאת תסקיר בודק מוסמך חדש

9. תעד את פעולות התחזוקה והבדיקה שבוצעו

10. אין להפעיל מכונת הרמה ללא תסקיר בדיקה בתוקף