מני, בודק מוסמך 052-3313598 
                                            

 ליפטי מהנדסים, ת.ד 1057 ראשון לציון 75110, טלפון: 052-3313598, פקס: 153-52-3313598, menny.b.s@gmail.com


 

הנדסה ותכנון

תכנון ניהול ליווי ויעוץ בתחום בצוע פעולןת הרמה \ הנפה

תכנון ויעוץ לאביזרי הרמה, תלי הרמה ומתקנים

בדיקת אביזרי הרמה בבדיקה ראשונית בעומס מבחן