מני, בודק מוסמך 052-3313598 
                                            

 ליפטי מהנדסים, ת.ד 1057 ראשון לציון 75110, טלפון: 052-3313598, פקס: 153-52-3313598, menny.b.s@gmail.com


 

ייעוץ בטיחות

בטיחות מעל לכל 

מדידת הצלחת פרויקט קטן או גדול ככל שיהיה נמדד לפי:

1. עמידה בלוחות הזמנים

2. התאמת הבצוע לתכנון

3. עמידה במסגרת התקציב

4. תאונות העבודה וארועי הבטיחות


ארוע בטיחות במהלך פרויקט עלול לשבשו עד כדי הפסקת עבודה.
אי לכך על כל העובדים מהקטנים על לגדולים להיות מעורבים ולהכיל את נושא הבטיחות כחלק אינטגרלי ממערך הפרויקט 
מנהל פרוייקט אינו מעוניין באירועי בטיחות.

חינוך לבטיחות מהווה ככלל בסיסי בכל פרויקט, ככל שהנושא יותמע כתרבות וכשיטה זרימת הפרוייקט תתנהל במינימום הפרעות.

השימוש באנשי מקצוע בתחום הבטיחות בפרוקט הנו חיוני לצורך הצלחתו.
ממונוים ויועצי בטיחות, בודק מוסמך (בודק ממשלתי), נאמני בטיחות ואנשי מקצוע מוסמכים מהווים ככלי חשוב להתנהלות פרויקט תקין

במות הרמה תקניות מהוות ככלי חשוב ויעיל במפעלים ובפרויקטים, 
מכוון שבמות ההרמה הנם כלי יעודי להרמת בני אדם לגובה ניתן להשתמש בם לבטח לאחר הדרכה קצרה.

המשתמש בבמה יהיה בעל ההסמכה המתאימה לעבודה בגובה.

בדיקת במת הרמה נדרשת כל 14 חודשים ובאתרי בניה כל 6 חודשים