מני, בודק מוסמך 052-3313598 
                                            

 ליפטי מהנדסים, ת.ד 1057 ראשון לציון 75110, טלפון: 052-3313598, פקס: 153-52-3313598, menny.b.s@gmail.com


 

אודות
מני בן שמעון, 

הסמכות ותעודות:

>
מהנדס מכונות רשום בפינקס המהנדסים.
בודק מוסמך באישור משרד התמ"ת למתקנים, מכונות ואביזרי הרמה בוגר היחידה ללמודי המשך בטכניון.
ממונה בטיחות ומדריך בטיחות מוסמך, בוגר המוסד לבטיחות וגיהות.
בוגר מצטיין בתחום הנדסת מכאטרוניקה אוני' תל אביב.
> אורך מבדקים מוסמך לתקן ניהול האיכות, בוגר מכון התקנים.
ניסיון מעשי:

שילוב הידע המעשי בתחום המכאניקה והבטיחות, יחד עם הידע העיוני וההסמכות מהווים מכלול חשוב להטמעת הידע בשטח וכערך רב עבור הלקוחות.

מבצע בדיקות למנופים, עגורני גשר / זרוע / שער, בודק משאיות מנוף,מנופים ניידים, מנופי זחל, בודק במות הרמה, בודק מלגזות, בודק דפנות הרמה הידראוליות ברכבים ומשאיות (רמפות הרמה), בודק ליפטים, בודק כננות / גלגלות הרמה, בודק סלי הרמה במלגזות ומנופים, בודק שרשראות, כבלים, אביזרים, קורות הרמה, סל להרמת אדם במלגזה ועוד....

ליווי הנדסי בפרויקטים.

בטיחות בעבודות הרמה.

תכנון קורות הרמה ותלי.

מהנדס הנפות -תכנון, ליווי ופיקוח,
 
בצוע אישורי מהנדס בודק.

יועץ ומדריך בטיחות בעבודות מנופים.

ליווי פרויקטים. מומחה לבטיחות מתקני ואביזרי הרמה

​> מנהל מערכות איכות ובטיחות לפי ת"י 18001